Thông tin khuyến mãi tháng 2/2022

Thông tin khuyến mãi chào xuân tháng 2/2022

Nội dung : Giảm tiền mặt trực tiếp vào các gói dịch vụ phủ bóng tùy theo size của xe.

Gói phủ Diamond Keeper – giảm từ 500,000 ~ 700,000 VNĐ

Gói phủ W-Diamond KeePer – giảm từ 800,000 ~ 1,000,000 VNĐ

Gói phủ W-Diamond Keeper Premium – giảm từ 1,200,000 ~ 1,600,000 VNĐ

Thời gian chương trình khuyến mãi : đến hết ngày 31/3/2022

Bài viết trước đó BLACK FRIDAY 2022
Bài viết sau đó Rửa xe nước tinh khiết