Chung kết cuộc thi tay nghề toàn quốc hãng Keeper

Bài viết trước đó Loại bỏ khoáng chất
Bài viết sau đó Phủ bóng Crystal Keeper